1 Eylül 2009 Salı

SUKRU YILMAZ' BEYE TEŞEKKÜREDERIM

Ö N E M L İ...Ö N E M L İ...Ö N EM L İ... Ö N E M L İ... Bu kaçıncı kez gelen uyarı. Ancak siyasette de, basında da konuşulmuyor, yer almıyor. Ne bir ses, ne de bir tepki. Ne garip. Eyaletleremi bölünüyor Türkiye? Böyle bir ihanete kalkışmaya cüret eden yetkililerden neden hesap sorulmaz, ya da aslı araştırılıp halka bilgi verilmez. Hanımefendiler, beyefendiler bizi hangi çamura yatırıyorlar? Tanrı adına bir şey söyleyin. Trakya'dan sonra gelen eyalet Güney Doğu Anadolumu? Yoksa Apo'nun istediği gibi "Kürdistan"mı?. “Trakya Eyalet Parlamentosu” hazır! "Trakya Eyaleti Valisi" Zübeyir Kemelek “AB himayesinde Trakya eyaleti” planında bir eşik daha atlandı. AKP hükümeti sessiz sedasız bir kararname çıkararak Trakya'ya özel bayrak, bölgesel hükümet ve parlamentonun yolunu açtı. Avrupa Birliği ile çeşitli “sınır ötesi işbirliği” projelerine sokulmuş Trakya 'da bir de “eyalet hükümeti” ve “eyalet parlamentosu” anlamına gelen Bölge Kalkınma Ajansı kuruldu. Emperyalizmin “AB himayesinde Trakya eyaleti” hedefinde önemli bir aşamaya işaret eden Ajans, sessiz sedasız yayımlanan bir kararnameyle hayata geçiyor. AKP hükümetinin Trakya Bölge Kalkınma Ajansı kararnamesi Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu'nun 14.7.2009 tarih ve 2009/15236 no'lu “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması” hakkındaki kararı, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayı ardından Resmi Gazete'nin 25.07.2009 tarihli 27299. sayısında yayımlandı. soL Haber Portalı'nın uzunca süredir izlediği “Trakya'nın eyaletleştirilmesi” süreci, bu kararnameyle birlikte resmiyet kazanmış oldu. ‘Başkent’ Tekirdağ; ‘Genel Vali’ Zübeyir Kemelek Toplam 16 ayrı Bölge Kalkınma Ajansı (BKA) kuran kararnamenin ilk sırasında TR21 koduyla Trakya yer alıyor. Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayacak ajansın merkezi Tekirdağ olacak. Trakya BKA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ilk bir yıl için, bir ay kadar önce atanan yeni Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek yürütecek. İlgili kararnameyle “yerel parlamento” işlevi görecek Kalkınma Kurulu'nun 100 üyesi de belirlendi. Ajansın kuruluş başvurusunu eski Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan yapmış ve bu girişimi dönemin Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte açıklamıştı. Emperyalist tekellere doğrudan hizmet “Eyaletleştirme provası” olarak nitelenen Ajans, uluslararası tekellerin yatırım problemlerini "kısa yoldan" çözmeyi amaç edinecek. Trakya BKA, AB-ABD -Soros fonları, uluslararası şirketler dahil tüm yabancı kurumlardan "yardım" alabilecek. Yalnızca Devlet Planlama Teşkilatı'na karşı sorumlu olacak Trakya BKA, Kamu İhale Yasası ve Sayıştay denetiminden de "muaf" olacak. Kamu kaynakları da kullanan bir kurum olmasına rağmen, birer şirket gibi özel hukuk içerisinde yer alacak. Trakya Eyaleti'nin “bayrağı” olacak Trakya BKA'nın eyaletleşme adımı olduğunu belgeleyen bir diğer dikkat çekici nokta da “bayrak”. 5449 sayılı BKA yasasına dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin (Resmi Gazete, 25.07.2006, 26239) 28.maddesine göre, kuruluş kararnamesini takip eden iki ay içinde Trakya BKA özel bir amblem belirleyecek. Belirlenecek amblem beze bastırılıp bir tür bayrak olarak kullanılabilecek. Trakya Eyaleti'nin “hükümeti” de var, “parlamentosu” da Trakya BKA'nın “karar organı” niteliğiyle “yerel hükümeti” çağrıştıran Yönetim Kurulu her üç ilin valileri, il belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret-sanayi odası başkanlarından oluşacak. Kuruluşu izleyen ilk yıl Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, ilerleyen yıllarda da sırasıyla Edirne Valisi Mustafa Büyük ve Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu birer yıl dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Başkanı olacaklar. Trakya BKA'nın “danışma ve yönlendirme organı” işlevine sahip Kalkınma Kurulu'nun üyeleri de AKP hükümetinin kararnamesinde sıralanmış. Fiili “eyalet parlamentosu” özeliğindeki Kalkınma Kurulu'na resmi-özel-sivil kategorilerinde kurum ve kuruluş temsilcileri katılacak. Kararnamenin 2.3 maddesi, Kalkınma Kurul üyelerinin “il valilerinin görüşleri doğrultusunda” belirlendiğini ifade ediyor. Kurum ve kuruluşların üyelik kriterleri ise şöyle sayılmış: “İl içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar...” AKP ve Fethullah'ın tabela dernekleri “parlamento”da Fakat, Trakya BKA Kalkınma Kurulu üyeleri incelendiğinde gerçek kriterin “AKP'ye yakınlık” ve “Fethullahçılık” olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin, Edirne'den seçilen Balkan İş Dünyası Dayanışma Derneği'nin Fethullah Gülen 'e yakın TUSKON'un bir bileşeni olduğu ve sadece 7 üyeye sahip olduğu belirtiliyor. Fethullahçı olarak nitelenen bir başka kurul üyesi dernek ise TUSKON'a dahil Tekirdağ Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği. AKP'nin “tabela dernekleri” olarak ifade edilen Tekirdağ Basın Mensupları Derneği ve Muratlı Öncü Kadın Kültür Çevre İşletme Kooperatifi de yine Kalkınma Kurulu'na asıl üye kaydedilmiş. AKP Kırklareli İl Başkanı Yurdaer Ulus'un başkanlığındaki “atıl” Kırklareli İlini Kalkındırma ve Geliştirme Derneği'nin kurul üyesi yapılması dikkat çeken bir başka durum. “Salt çoğunluk” AKP bürokratları ve sermayenin “Eyalet Parlamentosu” Kurul'un genel üye bileşimi Trakya BKA'nın gerçek işlevini gözler önüne seriyor. Toplam 100 üyeli Kalkınma Kurulu'nda 21 temsilci AKP hükümetinin atadığı kaymakam ve il müdürü gibi bürokratlardan oluşuyor. Bileşimdeki asıl ağırlık ise sermayeye ait. İşadamı dernekleri, sanayi-ticaret odaları gibi kuruluşların toplam üye sayısı 32. Sermaye ile AKP memurlarının ittifakı Kurul'da salt çoğunluğu geçiyor. Trakya'da ağırlıklı nüfusa sahip köylülerin, gerçekte büyük çiftçilerin örgütlenmeleri olarak bilinen ziraat odaları ve tarımsal kooperatifler aracılığıyla elde edebildiği temsilci sayısı sadece 18. Kalkınma Kurulu'na çağırılan ve birleşim içinde halkın doğrudan seçtiği tek kurum olma özelliği taşıyan yerel yönetimlerin tüm ağırlığı da yalnızca 15 üye. Esnaf kooperatiflerine ayrılan 5 üyelik fazlaca önemsiz bulunurken, Trakya'da bulunan 3 üniversiteden 4 üye çağırılması “eyalet parlamentosu”nun bilime verdiği önemi gösteriyor. “Sivil toplum” kategorisindeki 5 üyenin ağırlıkla AKP-Fethullah'ın uyduruk derneklerine tahsis edildiği yukarıda belirtilmişti. Kalkınma Kurulu'nda tek bir sendika , meslek odası veya gerçek anlamda kitle örgütüne yer verilmemiş olması da gözlerden kaçmıyor. Yıldız Dağları Projesi ve TRAKAB, Ajans'a devredilecek 5449 sayılı BKA yasasının geçici 3.maddesine göre Avrupa Birliği ile birlikte yürütülmekte olan tüm projeler Trakya'da kurulan BKA'ya geçecek. Bu kapsamda, Kırklareli Yıldız Dağları'nda devam eden ABD-AB projelerinin tüm iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerin bir ay içerisinde Ajans'a devredilmesi gerekiyor. Yıldız Dağları projelerinin Ajans sorumluluğuna geçmesiyle “Bulgaristan ile birleşik Stranca” projesi daha da hızlanabilecek. Yasayla bölgeye ilişkin plan ve program yapma ve yaptırtma yetkisine sahip olacak Trakya BKA'nın, Trakya Kalkınma Birliği 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda da tek yetkili kılınacağı bildiriliyor. (Kırklareli) print_icon.gif mail_icon.gif

0 yorum:

gönlümden geçenlere bakın

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

bannerımı alırmısınız?


p>”"

gönlümden geçenler

gönlümden geçenler